Over mij

Als je het fijn vindt om te weten wie ik ben en hoe ik werk, lees dan mijn verhaal.

 

Op basis van drie basisprincipes uit het Human Design systeem vertel ik over mijn professionele achtergrond als diëtist en coach.

Deze drie basisbegrippen uit mijn Human Design blauwdruk zou je kunnen zien als het topje van de ijsberg aan informatie die dit systeem in zich heeft. Volgens Human Design is het belangrijk om eerst de basis goed te leren kennen voordat je je verder verdiept.

De basis van mijn Human Design energietype is: ‘1/3 profile | Splenic | Manifestor’. Ik leg hieronder uit wat deze drie basisproncipes betekenen.

Foto: Jacqueline van der Valk

 

Manifestor

Een manifestor-energietype zoals ik ben, richt zijn energie op het initiëren van nieuwe dingen. Deze initiaties gaan gepaard met een onbedwingbare creatieve drang. Als de initiatie is afgerond, dan volgt er een rustperiode. Om daarna weer aan iets anders nieuws te beginnen. Sinds ik Human Design ken, begrijp ik dat mijn energietype de ondernemer is in mij en dat de academy uit deze energie is ontstaan.

Ik wist al heel vroeg dat ik voeding en psychologie met elkaar wilde combineren. Daarom studeerde ik Voeding & Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool en werd ik professioneel coach. Ik starte in 2001 een praktijk voor mensen met gewicht- en eetproblemen.

De combinatie voeding en psychologie was in de tijd dat ik afstudeerde nog onbekend terrein. Vijfentwintig jaar geleden was het praten over emoties in voedingsland nog vloeken in de diëtistenkerk. Nu is voedingspsychologie een vakgebied op zich geworden. Maar destijds voelde ik me regelmatig een roeper in de woestijn…. Nu snap ik dat een manifestor die rol heeft en ik kan het accepteren als dat wat ik wil doen niet direct begrepen word of weerstand oproept.

1/3 profiel

Het 1/3 profiel binnen Human Design betekent dat ik energie heb om zaken te onderzoeken en dat ik daarnaast kennis en ervaring opdoe in het experiment. In de praktijk betekent dit veel studeren en daarnaast putten uit mijn eigen ervaringen. Die ervaringen komen vaak door trial and error tot stand. Ik herken mezelf overigens volledig in dit profiel.

Voor mijn praktijk wilde ik alles weten over eetproblemen. Ik wilde dit probleem tot diep in zijn essentie begrijpen en een behandeling daarvoor ontwikkelen die écht werkte. Ik bestudeerde tijdens de eerste vijftien jaar van mijn carriëre allerlei psychologische coachingstechnieken en de bewustzijnsleer PRI. Ik studeerde daarnaast filosofie, antroposofische diëtetiek, Ayurveda en natuurvoeding. Als laatste studeerde ik Veranderkunde aan de Pulsar om te begrijpen hoe diepgaande emotionele veranderingsprocessen in de mens werken. Ik testte deze kennis op mijn cliënten en op mijzelf. Zo verzamelde ik steeds meer informatie en groeide mijn ervaring.  

 

In Zeven Stappen Eetbuivrij

Doordat ik tijdens het studeren steeds zocht naar het universele in al die kennis, vond ik op een gegeven moment een gemene deler over eetproblemen. Ik begreep dat de kern van een eetprobleem zit in een gebrek aan basisveiligheid en dat uit zich in een onveilige hechting aan jezelf, je lichaam, de wereld of het leven. Veel eten is een poging om deze basisveiligheid kunstmatig tot stand te brengen. Op basis van dit feit lanceerde ik Libella Vita Academy en ontwikkelde ik de training ‘In zeven stappen eetbuivrij’.

Deze training is nog steeds het meest diepgaande programma voor mensen met dit type eetprobleem dat ik ken. Het stappenplan van de training leert je om zelfstandig, zonder therapie de route te vinden naar een gevoel van veiligheid in jezelf. Het biedt daarmee iets anders aan dan de cognitief geörienteerde therapieën en de interventies die zich alleen richten op (eet)gedragsverandering. Er kwamen in die tijd wel cursussen op de markt die met dezelfde thema’s werkten, maar nog niet een praktisch concept zoals de training ‘In Zeven Stappen Eetbuivrij’ dat is.

Een rustperiode

Nadat ik de training In Zeven Stappen Eetbuivrij had ontwikkeld en er mee had gewerkt in de academy, gebeurde er iets waar ik totaal niet op was voorbereid. De werklust en drive die me zeker vijfentwintig jaar eigen was geweest verdween plotseling. Ik begreep er in het begin niks van, stopte mijn bedrijf en ben iets heel anders gaan doen.

Pas toen ik Human Design leerde kennen begon ik te begrijpen wat het was: mijn intitiatie was klaar en mijn energie voor het thema trok zit terug. Het was het einde van een creatieve golf en er was een lange rustperiode aangebroken waarin ik energie op mijn gezin kon richten die het in die tijd hard nodig had.

 

Splenic (milt) autoriteit

Ik heb – zoals ze dat noemen binnen Human Design – een splenic (milt) autoriteit. Dat betekent dat het energiecentrum dat verbonden is met de milt en de lichamelijk georiënteerde intuïtie die daarvan uitgaat, dé manier is voor mij om beslissingen te nemen. De miltenergie is een subtiele wegwijzer. Het laat in het moment zelf weten wat ik nodig heb en geen seconde later. Tijdens de rustperiode experimenteerde ik met deze autoriteit en met de andere basisbeginselen van mijn blauwdruk. Geleidelijk aan begon Human Design voor mij te leven.  

Als ik er nu op let dat gedachten, emoties of mijn wil de stille intuïtieve stem van mijn miltautoritiet niet overschreeuwen, dan gaat het goed. Ik merk aan alles dat wanneer ik die stem volg, ik de meeste energie heb en het meeste geluk ervaar.  

 

Human Design en Libella Vita

Zo plotseling als de drive en mijn werklust destijds wegzakte, zo plotseling kwam het recentelijk weer opzetten. Ik werd steeds enthousiaster over Human Design. Mensen in mijn omgeving lieten merken dat het hen ook aansprak en ik voelde dat het tijd was om Libella Vita Academy nieuw leven in te blazen.

Human Design is een prachtige uitbreiding op de training ‘In Zeven Stappen Eetbuivrij’. En mijn praktische kennis en ervaring over voeding en gezondheid is een perfecte aanvulling op de aanwijzingen die Human Design geeft in een chart. Daarnaast biedt Human Design aanknopingspunten om een vervolgtraining te ontwikkelen.

Jouw persoonlijke Human Design Chartreading

Een chartreading doen voor iemand geeft mij ontzettend veel voldoening. Het is waardevol om te zien dat kennis van Human Design niet alleen mijn leven positief beïnvloed, maar dat ik iemand anders die ervaring ook kan geven.  

Het Personal Health System Experiment

Daarnaast vind ik het verfrissend om het Personal Health System Experiment aan te bieden. Een kort traject waarin ik je begeleid om met aanwijzingen uit jouw Human Design chart met  voeding en gezondheid te experimenteren en zodoende een lifestyle te creëren waarmee jij jouw energie maximaal ondersteunt.  

Nieuwe programma’s in 2023

Ondertussen werk ik aan twee nieuwe programma’s. Het ene is een upgrade van de training ‘In Zeven Stappen Eetbuivrij’ en het andere programma is een vervolgtraining. Hoe het er precies uit komt te zien is ook voor mij nog niet duidelijk. Ik ben zelf ook benieuwd wat de nieuwe creatieve energie brengt. 

Adres

De Schans 38
5011 EM Tilburg

Let's talk

Mobiel: 06 82665869