Human design

Human Design is een prachtig holistisch systeem waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar vinden.

 

De informatie die het systeem van Human Design bevat, geeft al jarenlang heel veel mensen over de hele wereld inzicht in wie zij eigenlijk zijn. Een Human Design Chart is een energetische blauwdruk van jouw leven. Dit gaat veel gedetailleerder in op wie jij bent dan de meeste systemen zoals het Enneagram, NBTI of astrologie.

Human Design geeft inzicht in hoe jouw lichaam werkt, hoe je mind werkt, en hoe jij emotioneel functioneert. Het geeft richtlijnen voor hoe je kunt eten. Het zegt iets over de thema’s die een rol spelen in jouw leven, welke talenten jij in potentie kunt ontwikkelen en soms zelfs waarom jouw leven loopt zoals het loopt. Het geeft jou daarnaast een krachtige tool in handen om te navigeren tijdens je leven. En jij mag zelf ontdekken of het klopt!

Human Design is een systeem dat eind vorige eeuw door Alan Krakower (1948 – 2011) op een mystieke manier is ontwikkeld. Alan was een canadese fysicus, maar werkte vooral in de reclamewereld en was daarnaast muzikant en componist. Hij heeft op basis van natuurkundige formules het Human Design systeem ontwikkeld.

Achtergrond

Het unieke aan Human Design is dat het een synthese is van genetische wetenschap en oude wijsheden. De I-Ching, astrologie, de kaballah, het Hindoe-Brahmin chakra model en andere fundamenteel mystieke wijsheid liggen er aan ten grondslag. Je zou kunnen zeggen dat het een upgrade is van oude systemen in een nieuwer, moderner systeem dat meer past bij de mens en de tijd van nu. Het toepassen van de kennis van dit Human Design systeem geeft inzicht in het unieke psychologische karakter van elk individu, van verschillende fysieke gezondheidskenmerken, van de missies die iemand meekrijgt bij de geboorte en van nog zoveel meer.

Human Design is niet gefundeerd op een specifieke geloofsovertuiging of wetenschap. Het is een neutraal gedachtegoed. Het is puur experimenteel en op beleving gebaseerd. Iedereen die zich er toe aangetrokken voelt kan er belangrijke aanknopingspunten voor zichzelf in terugvinden.

Jouw Human Design Chart

Een Human Design Chart kun je zien als een schematische weergave van de blauwdruk waarmee jij bent geboren. Hoe dat kan is een technisch verhaal. Human Design geeft aan: ‘Neutrino’s (elektronneutrino’s afkomstig van de zon) zijn de bron van alle blauwdrukken die het leven hier op aarde van een patroon voorzien. Het zijn kleine sub-atomaire deeltjes die bijna met de lichtsnelheid bewegen en waarvan bewezen is dat ze massa hebben. Doordat ze in staat zijn om door materie heen te reizen zorgen ze voor een blauwdruk of printpatroon die ons maken tot wie we zijn. Een van die inprints ontvangen we drie maanden voor onze geboorte en één op het moment dat we geboren worden. De informatie van deze inprints zie je op een Human Design Chart weergegeven.’

Ik denk wel eens: ‘Human Design laat je zien wie je werkelijk bent voordat de maatschappij je liet doorschemeren wie je moest zijn.’ Mijn ervaring is dat Human Design de dingen aan het licht brengt die wijzelf diep van binnen altijd al hebben gevoeld, maar misschien niet direct konden duiden. Dat zijn vaak de aspecten die zijn weggestopt of niet zijn erkent omdat het niet zo hoorde of niet paste in ons leven. Maar soms gaat dit juist over onze allergrootste talenten. Dan kan het leren kennen van jouw blauwdruk een ontroerende ervaring zijn. Dat was het in ieder geval bij mij.  

Een Human Design Chart lezen

 Als je een Human Design Chart voor de eerste keer ziet, dan kan het nogal overweldigend zijn. Alle hoeken, vormen, kleuren, pijlen, cijfers… Het zegt allemaal weer iets anders over jou. Het is niet direct te ontcijferen zonder een uitgebreide handleiding of studie van de materie.

Toen ik in 2020 met Human Design in aanraking kwam, ontwikkelde ik geleidelijk een steeds grotere liefde voor deze kennis. Dat leidde tot een intensieve studie. Nu ik vaker praat met mensen over Human Design merk ik ook hoezeer het anderen aanspreekt.    

 

Is Human Design ook wat voor jou?

Human Design biedt inzicht in jou. Wie ben jij los van je omgeving, in essentie, écht? Het is fijn om hier inzicht in te krijgen als je twijfelt, je richting kwijt bent, je overweldigd of juist leeg voelt. Als je wat meer duidelijkheid wilt over wat jou voldoening geeft en wat niet. 
Het kan ook handvatten bieden voor de opvoeding van kinderen of belangrijke inzichten geven voor een liefdesrelatie. 

Binnen Libella Vita richt ik me op alle details in jouw chart, maar geef ik vanuit mijn kennis als diëtist en kennis van de menselijke emotie juist die aspecten in jouw chart bijzondere en concrete aandacht. 
Deze aandachtspunten gaan ook uitgebreid terugkomen in de programma’s van Libella Vita.

 

Gratis kennismaken

Vraag een vrijblijvend gesprek aan!

Adres

De Schans 38
5011 EM Tilburg

Let's talk

Mobiel: 06 82665869