• Facebook

Privacyverklaring van Libella Vita Academy

Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen van de AVG. De EU wil dat u als bezoeker direct moet kunnen zien, welke gegevens van u opgeslagen en gebruikt worden. Dit moet de organisatie vastleggen in een privacy verklaring. De zaken die daarin verplicht moeten terugkomen worden hieronder in dit document besproken:

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam: Libella Vita Academy
Contactgegevens: Annemarije de Jong, woudtzicht 3a, 2678 NG De Lier,
www.libellavita.com, info@libellavita.com, tel: 0682665869
KvK nummer:

Libella Vita Academy wordt gerund door Annemarije de Jong, diëtist en coach.
De academy is er voor vrouwen die worstelen met eten & hun lichaamsgewicht. De coaching bestaat uit het doorlopen van een zelf ontwikkeld zeven stappenplan waarmee de cliënt in staat is zichzelf te ontdoen van eetbuien, emotie-eten en teveel snoepen, snäcken of eten. De academy geeft daarnaast begeleiding bij gewichtsverlies en het vergroten van geluksversterkende factoren.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens:
De persoonsgegevens die verwerkt worden van de (potentiële) klanten van de academy worden verwerkt voor drie verschillende doeleinden:
• Het op een succesvolle manier laten verlopen van het coachingsproces
• Het maken van facturen
• Voor marketingdoeleinden

Persoonsgegevens die worden verzameld:
In naam van de academy worden de volgende gegevens van u als klant verzameld:
Naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gegevens over uw persoonlijke situatie en medische gegevens. Deze gegevens verzamelt de academy alleen tijdens de één op één gesprekken en via de persoonlijke mailcontacten. De academy verzamelt alleen gegevens van zijn (potentiële) klanten die de klant zelf overhandigt of verteld.

Duur van gegevensopslag:
De gegevens worden opgeslagen en bewaard zolang als dit verplicht is binnen de diëtetiek. Dit is gedurende15 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens:
Als klant heeft u ten allen tijde het recht om de van u verzamelde gegevens in te kijken, hier aanpassingen aan te laten maken of om deze te verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@libellavita.com en uw wensen zullen zo spoedig mogelijk worden gehonoreerd.

Beveiligingsmaatregelen: Laatste beveiligingsupdates, HTTPS verbinding, etc.
Op de website heeft u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens achter te laten zoals uw e-mailadres, uw naam en uw adres. Dit wordt gevraagd als u informatie opvraagt of als u zich inschrijft voor een activiteit. De website www.libellavita.com is daarvoor beveiligd met een HTTPS (SSL certificaat).

Het is vanaf mei 2018 verplicht om je website te beveiligen met een SSL-Certificaat. Dit houdt in dat vertrouwelijke gegevens versleuteld worden en moeilijk kunnen worden onderschept. De bezoeker kan dit herkennen aan een groen slotje in de URL balk met daarachter HTTPS in plaats van HTTP.

Ontvanger van gegevens:
De persoonsgegevens zoals uw naam en emailadres zijn tevens ingevoerd in het programma Mailchimp. Halverwege het jaar zal de academy overgaan op de software van Active Campagne. Dit heeft als doel het versturen van de nieuwsbrief aan u via een geautomatiseerd systeem. Tevens heeft de websitebouwer Studio Basil de inloggegevens van de website in zijn beheer. De hosting van de website wordt gedaan door Hosting XS.
Als u een Metabolic Balance voedingsplan heeft aangevraagd, dan zijn uw gegevens ook op de website van Metabolic-Balance.com ingevoerd. Bij het aanvragen geeft u als klant hiervoor zelf expliciet toestemming. Er is met Metabolic Balance een verwerkingsoverenkomst gesloten.

Met de overige partijen wordt momenteel een bewerkingsovereenkomsten aangegaan.

Toestemming voor mailverkeer
Ook met de AVG wetgeving mogen we u als klant nog nieuwsbrieven sturen. Het is echter wel van belang dat u de juiste toestemming geeft. Bij een aanmelding moet een duidelijke en bevestigende actie worden verricht. Op de website of online moet u hiervoor uw naam en emailadres zelf handmatig invullen.

Uit naam van de academy worden nieuwsbrieven verstuurd, maar dit heeft momenteel niet een regelmatig karakter. U kunt als klant een paar keer per jaar een nieuwsbrief verwachten.
Mocht u hiervan niet meer gediend zijn, dan kunt u zich automatisch afmelden voor deze dienst.
POst adres
Woudtzicht 3A
2678 NG De Lier
Let's Talk
Tel: 015 3647201
Mobiel: 06 82665869