• Facebook

Methodiek van de zeven stappen van transformatie

Ik heb jaren gezocht naar werkbare methodieken die duurzame verandering in eetgedrag kunnen bewerkstelligen. Na jarenlange ervaring met mensen die overeten, met mezelf, kennis van voeding, ziekte, fysieke - en psychische gezondheid en verscheidene opleidingen op dit vlak, heb ik verschillende strategieën gevonden en die met elkaar gecombineerd.

De combinatie van deze methodieken brengen je stapsgewijs terug naar de kern van het eetprobleem en lossen de belemmeringen gaandeweg op. Onderweg transformeer je beperkende gedragspatronen, overtuigingen en leer je omgaan met onverwerkte of weggestopte emoties. De belemmerende gedragspatronen, overtuigingen en emoties bepalen onbewust je manier van doen en dus ook je manier van eten. Je komt gedurende het volgen van deze stappen uiteindelijk dichter bij jezelf te staan. Op deze manier ga je steeds meer leven en eten vanuit een vrij gevoel en hoef je niet langer geforceerd een voorgeschreven eet- of leefpatroon vol te houden.

PRI (Primal Reality Integration)
Deze zeven stappen zijn de basis van elk transformatieproces. Deels zijn deze stappen gebaseerd op de bewustzijnsleer die PRI , of wel; Primal Reality Integration, genoemd wordt. Deze methodiek is ontwikkeld door de Nederlands psychologe Ingeborg Bosch. Het is een bewustzijnsleer die helpt om onbewuste patronen inzichtelijk te maken en te doorbreken. Daarnaast stelt deze methode je in staat om weggestopte emoties te verwerken.

Latifa
Daarnaast is het zeven stappenplan gebaseerd op de Latifa; een eeuwenoud gebed uit de leer van het soefisme. Het Latifa-gebed behandelt zeven kwaliteiten waarlangs veranderingen verlopen en is een manier om de weg naar binnen te gaan.

Beide methodieken zijn nodig om de wirwar van onbewuste en destructieve patronen, overtuigingen en trauma’s zoals we die tegenkomen bij eetproblemen te ontwarren en op te lossen. In de ‘In-Zeven-Stappen-eetbuivrij-methode’ vind je soms elementen terug uit deze methodieken, maar zal je vooral merken dat de aanpak helemaal naar eetproblematiek is toegeschreven.
De zeven stappen geformuleerd vanuit Libella Vita zijn:
Stap 1: Van afwijzen naar aanvaarden. 
Je neemt jouw eetpatroon zoals het nu is met je lichaam zoals het nu is en jouw manier van leven zoals het nu is
Stap 2: Van verdoven naar verlangen. 
Je ontdekt het verlangen of de behoefte die onder jouw manier van eten verborgen is
Stap 3: Van valse hoop en machteloosheid  naar eigen verantwoordelijkheid
Het loslaten van belemmerende en hardnekkige gedragspatronen die leiden tot stress, frustraties en het afwijzen van de eigen verantwoordelijkheid om je verlangen te vervullen
Stap 4: Van onzekerheid en zelftwijfel naar (zelf)vertrouwen.
Je leert om te vertrouwen op jezelf, vertrouwen op je lichaam en zijn signalen en dat je hiermee jezelf kunt ondersteunen in wat je nodig hebt.
Stap 5: Van spanning en angst naar overgave en loslaten.
Je creëert veiligheid voor jezelf, laat weggestopte emoties toe en leert ze te verwerken
Stap 6:  Liefde geven en liefde ontvangen
Je leert hoe je (zelf)compassie toe kan passen en liefdevol in verbinding met jezelf en met anderen kunt zijn
Stap 7: Van wilskracht naar vrije wil.
Je hebt je eigen leven in eigen hand zonder de worsteling met eten en je gewicht. De behoefte aan een destructieve manier van eten kun je snel doorzien en hoef je niet meer te volgen.
adres
Woudtzicht 3A
2678 NG De Lier
Let's Talk
Tel: 015 3647201
Mobiel: 06 82665869